Primo Studio

Sławomir Umpirowicz

Lead Business Analyst w Symphony Solutions, Certified SAFe 4 Product Owner/Product Manager, AWS i GCP Power User

Moje usługi

Co mogę ci zaoferować?

Każdy projekt systemu informatycznego, w tym serwisu stron WWW, sklepu internetowego, czy aplikacji komputerowej wymaga doboru optymalnych środków do osiągnięcia zdefiniowanych celów projektowych. Praktyka niejednokrotnie pokazuje, że wysokie nakłady pieniędzy i pracy nie idą w parze z efektem prac zespołu projektowego.

Doradztwo w zakresie metod i narzędzi projektowania, wytwarzania, wdrażania i serwisowania rozwiązań IT.

Audyty bezpieczeństwa i poprawności działania oprogramowania.

Opracowywanie studium wykonalności projektów IT.

Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w branży IT.

Ocena ergonomii interfejsów użytkownika systemów komputerowych.

Audyty serwisów stron WWW i sklepów internetowych.

Osiągnięcia

Wybrane Osiągnięcia

przeprowadzenie analizy strategicznej, opracowanie, wdrożenie i monitorowanie strategii rozwoju średnich przedsiębiorstw z branży IT,

opracowanie i wdrożenie programów pracowniczych: adaptacyjnego, rozwoju kompetencji oraz rozwoju talentów,

zaprojektowanie i realizacja warsztatów z zakresu komunikacji, zarządzania zadaniami i projektami,

współpraca w opracowaniu kilkunastu projektów (wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej), które otrzymały dofinansowanie i zostały zrealizowane z moim udziałem,

zaprojektowanie struktur organizacyjnych firmy, opracowanie arkuszy opisu stanowisk pracy, zadań, uprawnień i odpowiedzialności oraz matryc kompetencyjnych, opracowanie testów rekrutacyjnych dla stanowisk, ogłoszeń rekrutacyjnych, wsparcie w prowadzeniu rekrutacji,

podniesienie konkurencyjności firmy poprzez opracowanie planu rozwoju oraz realizację szkoleń pracowników,

współpraca przy opracowywaniu architektury, specyfikacji funkcjonalnych, implementacji i wdrożeniach kilkudziesięciu aplikacji i systemów komputerowych,

współpraca w opracowaniu Strategii CSR i przeprowadzenie warsztatów dotyczących przyjęcia Strategii CSR w firmie.

Postawy

Postawy przy pracy

samodzielność

inicjatywa w identyfikacji potencjału doskonalenia i rozwoju

orientacja na poszukiwanie rozwiązań i skuteczne rozwiązywanie problemów

nastawienie na stałe podnoszenie kwalifikacji

konsekwencja w działaniu

Po godzinach

Notatnik Fana Starych Komputerów

zdjecie_nfsk