Nowy serwer, nowe możliwości.

Już wkrótce treści z dotychczasowych serwisów zostaną przeniesione na nowy serwer. To pozwoli na usprawnienie administracji oraz zapewni jednolitą identyfikację.

Jednocześnie osoby zainteresowane wymianą doświadczeń w zakresie:

  • zarządzania projektami IT,
  • projektowania systemów i sieci komputerowych,
  • integracji systemów IT,
  • wytwarzaniem systemów IT,
  • wdrażaniem i serwisowaniem rozwiązań,
  • audytami systemów i sieci

zachęcam do kontaktu.

 

Sławomir Umpirowicz