Nowy serwer, nowe możliwości.

Już wkrótce treści z dotychczasowych serwisów zostaną przeniesione na nowy serwer. To pozwoli na usprawnienie administracji oraz zapewni jednolitą identyfikację. Jednocześnie osoby zainteresowane wymianą doświadczeń w zakresie: zarządzania projektami IT, projektowania systemów i sieci komputerowych, integracji systemów IT, wytwarzaniem systemów IT, wdrażaniem i serwisowaniem rozwiązań, audytami systemów i sieci zachęcam do kontaktu.   Sławomir Umpirowicz